R e v i s i o n s b y r å n    m e d 
f ö r e t a g a r e n   i   c e n t r u m


 

Med erfarenhet och kompetens från större revisionsbyråer som tillsammans sträcker sig över 35 år inom revision, skatt och rådgivning är vi den lite mer personliga revisionsbyrån för entreprenörsledda företag i västra Sverige. Merparten av våra kunder finns idag i Kungsbacka och Göteborg med omnejd.

Vi erbjuder ett engagemang med kvalitetssäkrade tjänster och en hög servicegrad till våra kunder. Som kund hos oss erbjuds du dessutom möjligheten att få träffa din revisor betydligt oftare än normalt och vi utlovar en kontinuitet i uppdragen. Vi siktar alltid på att tillföra nytta för våra kunder, där vi låter dig som företagare släppas fram. Vår inställning är att lyhördhet förbättrar dina affärer och vi anstränger oss för att din verksamhet ska utvecklas i en positiv riktning.

HMN Revisorer är en fristående revisionsbyrå som är medlem i branschorganisationen FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, och är ett av Revisorsinspektionens registrerade revisionsföretag i Sverige.

Vi tror mycket på den lokala förankringen och värdesätter närheten till våra kunder. Vårt kontor är beläget i norra Kungsbacka och det är enkelt att ta sig hit eftersom kontoret ligger i nära anslutning till E6:an. Dessutom finns det alltid lediga platser med gratis parkering alldeles utanför vår lokal.

Vi finns som ett fullgott alternativ till de större revisionsbyråerna och är mer än bara revisorer. Men framförallt - hos oss är företagaren alltid i centrum.

Våra tjänster

Revision

Revision är en lagstadgad tjänst för många företag i Sverige. Vi som revisorer ger dig som företagare en ökad trygghet och trovärdighet för att företagens redovisning är korrekt. Med en kvalitetssäkrad revision bidrar vi till ett ökat förtroende mot omvärlden samt en ökad säkerhet mot företagens leverantörer och kreditgivare.

Vi bekräftar den ekonomiska ställningen och resultatet för företagsledning, styrelse och ägare samt säkerställer att företag och dess ledning följer gällande regler.

I samband med vår revision ger vi dig råd och förslag till förbättringar i din verksamhet där målsättningen är att ditt företag ska bli ännu mer lönsamt.

Skatt

Vi erbjuder även skattetjänster där vi bland annat säkerställer att du som företagare tar rätt löneuttag, vi skatteoptimerar din utdelning och erbjuder även upplägg för ägaruttag. Vidare upprättar vi lagstadgade deklarationer.

Genom vårt breda kontaktnät har vi ingått samarbeten med några av de mest välrenommerade specialisterna i landet inom moms och andra komplexa skatteområden som ger en ökad trygghet för dig som företagare.

Rådgivning

Vi erbjuder även rådgivning inom kvalificerade redovisningsfrågor, övergång till ett nytt regelverk, redovisning av komplexa transaktioner inom rörelseförvärv, omstruktureringar och försäljning av verksamheter. Förbereder du som företagare ett generations- eller ägarskifte bistår vi även med hjälp av dessa tjänster.

Företagsservice

Behöver ditt företag hjälp med bolagsärenden erbjuder vi även dessa tjänster såsom företags- och styrelseändringar samt fusioner.

Vi erbjuder även redovisningstjänster i mindre utsträckning. Genom vårt kontaktnät har vi även ingått samarbeten med etablerade redovisningsbyråer och redovisningskonsulter som i huvudsak hanterar dessa tjänster.

Kontakta oss

 • Håkan Mårtensson

  Auktoriserad revisor

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  072-308 65 83

 • Markus Mårtensson

  Revisionsmedarbetare

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  076-344 25 48